Utsläpp och släckvattenhantering

Släckvattenspärrar, kemikaliesanering och oljeabsorbenter. Saveco erbjuder moderna, kompletta saneringsenheter för ett väl fungerande miljöskydd – från hantering till deponi.

Bästa bekämpning av oljeutsläpp

Släckvattenspärrar, kemikaliesanering och oljeabsorbenter. Saveco erbjuder moderna, kompletta saneringsenheter för ett väl fungerande miljöskydd – från hantering till deponi.

Dubbelkammartuben - Vattenspärr

Invallningar och översvämningsskydd och barriärer mot föroreningar och höga vattenflöden.

Floodgate

Lättmonterad vattenspärr för dörrar – står emot översvämningar och vätskeflöden, och är lämplig både för offentliga byggnader och privata hushåll.

UNI-SAFE PLUS

Effektivt miljövänligt granulat för inkapsling av oljor och kemikalier, med universell indikator för baser och syror.

+46 70 787 2303

Ring oss – vi svarar gärna på frågor.