UNI-SAFE PLUS

Kemikalie- & oljeabsorbent med indikator

1. UNI-SAFE Plus

UNI-SAFE Plus är den senaste utvecklingen av produkten Uni-Safe. Granulatet är nu helt syntetisk med ökad absorpstionsförmåga. Dessutom är möjligheten att strö och sprida granulatet extremt bra.

UNI-SAFE Plus Jet kan dessutom snabbt appliceras över stora ytor via vanliga spridningssystem.

UNI-SAFE Plus möjliggör medelbar räddningsinsats utan risk

Granulatet UNI-SAFE PLUS bildar aldrig någon form av farlig reaktion i kombination med andra ämnen, inte ens med starkt reagerande och oxiderande ämnen, som salpetersyra, oleum, brom, svavelsyra eller väteperoxid. UNI-SAFE Plus absorberar även lut utan problem.

Hög absorptionsförmåga med en kemisk-fysikalisk bindning

Den viktigaste komponenten i UNI-SAFE PLUS är en polymer med mycket hög absorptionsförmåga.
Den medför att UNI-SAFE Plus kan binda vätska med en volym på upp till 75 gånger sin nettovikt.

UNI-SAFE Plus binder vattenbaserade ämnen genom en kemisk-fysikalisk process. Fysiskt icke-vattenbaserade ämnen absorberas genom kapillärkraft.

Effektivitet

1 kg UNI-SAFE Plus kan absorbera upp till 75 liter vätska.

Förpackningar:

  • 5 kg-hink
  • 5 kg-säck

2. Barriärbildning

UNI-SAFE Plus absorberar vätskan med en viktökning som gör att UNI-SAFE Plus bildar en effektiv barriär där den strös ut. På så sätt kan vätskeflöden stoppas, av en barriär uppbyggd av UNI-SAFE Plus-granulat.

UNI-SAFE Plus´ ljusgröna färgämne fungerar som en snabbindikator.
Vid kontakt med syror ändrar UNI-SAFE färg till gult.
Vid kontakt med alkaliska ämnen ändras färgen till rött.
Det är en viktig information för räddningsteam på plats för att de snabbt ska kunna agera på rätt sätt. Det är också en nödvändig kunskap för rätt omhändertagande av farliga ämnen.

3. Ytterligare fördelar

Utsläppsbarriär

UNI-SAFE Plus fungerar som en barriär vid utsläpp. Medlet bygger upp en “fuktbarriär” när ett torrt skikt av UNI-SAFE Plus strös ovanpå den redan bundna vätskan.

Även flyktiga ångor från oleum och klorsulfonsyra kan stoppas på samma sätt.

Extra effektiv spridning med UNI-SAFE PLUS Jet!

Användningen av utrustningen UNI-SAFE Plus Jet (som fungerar som en vanlig brandsläckare) har visat sig vara ett snabbt och behändigt sätt att täcka och bädda in ett  utsläpp, in i minsta hörn och på otillgängliga platser.

Hantering

Enkel spridning av bindemedlet för hand, eller med spridningsutrustning.

Borttagning av oljerester

UNI-SAFE PLUS har visat sig vara utomordentligt användbart för rengöring av förorenade vägar efter en olycka. Oavsett om det rör sig om olja, rester färg eller andra sediment – det är bara att sprida UNI-SAFE Plus över den förorenade ytan och sedan borsta upp. Eventuellt kan en mindre mängd vatten förbättra åtgärden ytterligare.

Användning i regn

Det går utmärkt att använda UNI-SAFE Plus även vid regn. Granulatets kraftiga absorberingsförmåga binder de farliga ämnena tillsammans med förorenat regnvatten.

Enkel undanröjning

Att hantera UNI-SAFE Plus med den absorberade blandningen av farliga ämnen och bindemedel är enkel och ofarlig. Granulatet kan sopas, skyfflas, sugas upp eller pumpas bort. Även användningen av gatusopmaskiner har visat sig effektiv och funktionell.

Rätt deponering av UNI-SAFE Plus beror självfallet på vilken typ av farliga ämnen som är bundna i granulatet.

Miljömässig hållbarhet

Varken produktion eller deponering av UNI-SAFE Plus har någon konstaterad negativ inverkan på miljön. Den måttliga volymtillväxten – på grund av den höga absorptionsförmågan som UNI-SAFE Plus har – minimerar mängden giftigt avfall och konsekvensen är därmed också minskade kostnaderna för avfallshantering.

Kostnadseffektivitet

På grund av sin höga prestanda är UNI-SAFE Plus exeptinellt kostnadseffektivt.
Om du är intresserad av mer detaljerad information så tveka inte att fråga os

4. UNI–SAFE Plus är en gemensam nämnare i alla nödsituationer

Detta gäller överallt och för alla, där farliga kemikalier används. Även för icke professionell personal. Med UNI-SAFE Plus till hands minimerar du risken för skador på personer, material och miljö genom en snabb, riskfri hantering av giftiga ämnen. Dessutom helt utan tidsödande och dyra tester (testerna är redan gjorda).