Produkter

Förebygga, förbereda och skydda

Vi erbjuder snabbmonterade översvämningsskydd, vallar för släckvatten och effektiva system för kemikalie- och oljesanering, inklusive brandskydd.

Dubbelkammartuben - Vattenspärr

Invallningar och översvämningsskydd och barriärer mot föroreningar och höga vattenflöden.

Dubbelkammartuben - Dörrspärr

En enkel, flexibel och ekonomisk lösning som skyddar byggnader mot vatteninträngning eller kemikalier och släckvattenflöden.

Floodgate

Lättmonterad vattenspärr för dörrar – står emot översvämningar och vätskeflöden, och är lämplig både för offentliga byggnader och privata hushåll.

Översvämningsskydd – Tubvallen

 Mobilt, snabbmonterat översvämningsskydd som står emot 150 cm höga flöden!

UNI-SAFE PLUS

Effektivt miljövänligt granulat för inkapsling av oljor och kemikalier, med universell indikator för baser och syror.

+46 70 787 2303

Ring oss – vi svarar gärna på frågor.