Översvämningsskydd

Vi erbjuder moderna, internationellt beprövade skydd mot höga vattenflöden och vatteninträngning vid översvämningar.

Internationellt prisade översvämningsskydd

Sommarens och höstens många översvämningar i landet har visat behovet och bristen av effektiva skydd mot vatteninträngning! Saveco erbjuder några av marknadens bästa mobila översvämningsskydd, internationellt testade. Våra översvämningsstopp, vattenbarriärer och produkter mot vatteninträngning är lämpliga för räddningstjänster, företag och privata fastighetsägare.

DKS-über-Kreuz

Dubbelkammartuben - Vattenspärr

Invallningar och översvämningsskydd och barriärer mot föroreningar och höga vattenflöden.

Dubbelkammartuben - Dörrspärr

En enkel, flexibel och ekonomisk lösning som skyddar byggnader mot vatteninträngning eller kemikalier och släckvattenflöden.

Floodgate

Lättmonterad vattenspärr för dörrar – står emot översvämningar och vätskeflöden, och är lämplig både för offentliga byggnader och privata hushåll.

Översvämningsskydd – Tubvallen

 Mobilt, snabbmonterat översvämningsskydd som står emot 150 cm höga flöden!

+46 70 787 2303

Ring oss – vi svarar gärna på frågor.