Översvämningsskydd – TUBVALLEN

Introduktion

Effektivt skydd vid översvämningar är alltid en fråga om tid. Traditionella sandsäckvallar tar både tid och kraft att bygga, något som sällan finns att tillgå vid en akut situation. Resultatet blir omfattande skador på mark och fastigheter.

Snabbhet i kombination med effektivitet är det speciella och unika med tubvallen. Dessutom går den att använda igen och igen…
Tubvallens låga initialvikt gör den lätt att hantera. Dess geniala konstruktion utnyttjar vikten av det höga vattenflöde den ska stoppa och skapar på så sätt en säker tätning med utmärkt förankringsförmåga.

Tubvallen väger bråkdelen av motsvarande sandsäcksbarriär och kan hanteras av 2 – 4 personer. Tubvallen fungerar i alla miljöer – gräsfält, grusvägar och asfalt, och kräver minimal förberedelse före installationen.

Så funkar Tubvallen

Den består av luftfyllda tuber av armerad plast, sammankopplade för att bilda en kedja. En kappa är fäst på översvämningssidan av varje rör för att förankra systemet – vilket sker av vattenflödets egen tyngd.

Tubvallen har utvecklats i Sverige, i samarbete med det svenska Räddningsverket och har framgångsrikt använts vid flera översvämningar runt om i Europa. Tubvallen har belönats i Sverige med SKAPA-pris för bästa uppfinning, och fick första pris 2002 i det brittiska BBC live Best Inventions-show. Under åren har produkten kontinuerligt utvecklats i Tyskland, tubvallen från Öko-Tec.

När vattnet börjar stiga, pressas kappan mot marken, vilket skapar en vattentätning och en säkringsmekanism. Tuben luftfylls enkelt med lämplig luftfläkt, och töms lika lätt sedan flödet avtagit och kan lagras till nästa behov. Läs gärna mer om tekniken i det presentationsblad (PDF) som finns lagrat i vår nedladdningsbibliotek. Du kan också använda vår checklista (PDF) för att se om och hur en tubvall skulle kunna användas i din situation.

Så här fungerar tubvallen

Tubvallen är lämplig som skydd i flesta översvämningssituationer, men terrängen har viss betydelse för dess tätningsförmåga. Ladda gärna ner vår checklista för att kontrollera om tubvallen är det bästa översvämningskyddet i din miljö.

Dimensionering och utformning

Tubvallen levereras normalt i sektioner på 10 m, 15 m eller 20 m och fungerar bäst för vattennivåer upp till 50 cm, 75 cm, och 100 cm, men skydd mot flöden så höga som 125 cm eller 150 cm är också möjligt. Individuella längder kan produceras efter behov.

Bara två man kan på mindre än en timme upprätta en skyddslinje på 100 m med tubvallen!