DUBBELKAMMARTUBEN

Den effektiva vätske- och oljespärren

Den lättskötta dubbelkammartub är en modern, genial spärr mot oönskade vätskeflöden.

Dubbelkammartuben är en del i vårt innovativa vätskespärrsystem för hantering och skydd mot olika vätskeflöden. Dubbelkammartuben kan användas som:

  • Vätskebarriär, ringa in giftiga och farliga vätskor, exempelvis vid oljeutsläpp.
  • Tillfällig förvaring av vätskor.
  • Översvämningsvall mot flöden upp till 55 cm.
  • Dörrspärr mot vatteninträngning.

Se här vår demonstrationsfilm som även finns på Youtube: Dubbelkammartub.

1. Dubbelkammartuben – den effektiva vätskebarriären

Behovet av att kunna stänga eller styra flöden av förorenat vatten, farliga vätskor eller ovanligt höga flöden, är ett vanligt problem för brandkåren. Vallar av sandsäckar är sällan effektiva.

I vårt system med dubbelkammartuben är grundtanken att utnyttja vattenflödets egen vikt för att göra en säker och tät fördämning. De dubbla kammarna hindrar tuben från att rulla iväg och fungerar framgångsrikt enligt fysikens egna lagar. Dubbelkammartuben kan också användas som tillfällig damm eller förvaring av vatten eller förorenad vätska.

Savecos dubbelkammartub är enkel, kräver lite personal, är snabb att installera och effektiv alla olika typer av terräng, även vatten. Tuben är tillverkad av mycket stark polyeten, tålig mot rivskador och kemikalier. Det grövre rörets diameter är 40 cm, det mindre är 20 cm.

LITET SYSTEM OCH MINIMAL LAGRING

Systemet kräver minimalt lagringsutrymme. Hela enheten väger i ursprungligt läge mindre än 100 kg, vilket gör det nya systemet idealiskt för all utryckningspersonal, särskilt inom brandkåren.

2. Användning på vatten

Uppgiften

Olyckor med olja på vatten är komplicerade problem.  För att undvika svåra skador på miljö och natur är det viktigt att så snabbt som möjligt begränsa oljespillets spridning. Uppgiften är ofta arbetskrävande och inte sällan saknas lämpliga material och den stora personalstyrka som krävs för att ringa in och effektivt stoppa oljespill.

Lösningen

Dubbeltubsbarriären, som redan beskrivits för användning på land, är en idealisk oljespärr i vatten. Det stora röret fylls med luft, bogseras ut över vattnet till aktuell plats och förankras. Eftersom tuben är lätt och ligger på vattnet, är motståndet i vattnet minimalt. Det gör att den lätt kan hanteras av en mindre personalstyrka utan kraftfull dragutrustning. När tuben är på rätt plats för att stoppa oljan fylls det lilla röret med vatten. Den delen av tuben dränks därmed och sjunker ner minst 18 cm i vattnet.

Hur den används

Rekommendationen är att först rulla ut önskad längd av dubbelkammartuben på land. Den stora kammaren ska fyllas med luft via tillgänglig luftpump. (Anslutningar för alla typer av luftpumpar finns tillgängliga på begäran). Dubbelkammartuben är enkel att hantera och använda i vatten. Det behövs bara två man vid tubens ändar. Den låga vikten gör tuben lätt att rulla ut. Det är en enkel procedur som gör att dubbelkammartuben snabbt kan placeras i önskat läge. Via snabba anslutningar kan flera sektioner sammanfogas om så krävs.
När vanliga oljelänsar används uppstår ofta läckage vid fästpunkten mot stranden. Ett vattenfyllt rör med liten diameter är mer följsamt. Så när dubbelkammartuben, fylld med luft och vatten, följer vattnets vågrörelser, är ett läckage av olja från dubbelkammartubens inringade oljespill så gott som omöjligt!

Tillsammans med absorbtionsdukarna från OIL COLLECTOR utgör dubbelkammartuben ett lättskött – och därmed snabbt – väl fungerande kemikaliesaningeringssystem. Dubbelkammartuben ringar in och hindrar spridning, absorbtionsdukarna suger upp oljan/kemikalierna och håller dem väl inneslutna under transport för deponi. Observera att det finns olika former och typer av absorbtionsdukar, speciellt avpassade för sitt ändamål. För oljesanering i vatten är absorbtionsduk på rulle, sk länsor, i kombination med dubbelkammartuben inringande förmåga, den mest effektiva saneringsenheten i systemet.

3. Användning på land

En vätskespärr

Dubbelkammartuben är ett mobilt system för att kontrollera och styra flödet av brandbekämpningsvatten som nu blivit verklighet! Även farliga vätskor och föroreningar kan hållas tillbaka, oavsett terräng och miljön. Systemet kräver endast två personer för att kunna hanteras. Eftersom dubbelkammartuben bara behöver skäras av till nödvändig längd, är den också kostnadseffektiv.

När erforderlig längd av tuben har rullats ut för att användas, lämnas kvarvarande material på rullen. Om dubbelkammartuben skulle behöva förlängas, eller formas till en cirkel, lägger man helt enkelt tubens två ändar över varandra och fäster ihop med klämlisten.