DUBBELKAMMARTUBEN

Som vattenspärr för dörröppningar.

DUBBELKAMMARTUBEN finns även speciellt anpassad som vattenspärr för dörröppningar.

Uppgiften

En situation med ett flöde av förorenat vatten eller andra farliga vätskor inne i en byggnad, eller utanför en byggnad, kräver en metod för att snabbt och effektivt stänga till dörrar och portar. Inte sällan förhindrar byggföreskrifter och allmän brandsäkerhet permanentlösningar på problemet. Lösningen är då en mobil, effektiv dörrspärr.

Lösningen

Dörrbarriären – är en variant av den stora dubbelkammartuben i polyeten, som redan beskrivits. Dörrspärren är förseglad i ena änden. På andra sidan finns en speciell påfyllningsanslutning som gör det möjligt att fylla de två tubkamrarna – samtidigt – med vatten.
Det kompletta systemet är lagrat i en metallbehållare, liknande en brandsläckare, och fästs på väggen bredvid dörren. För räddningspersonal rekommenderar vi dörrbarriären i en mobil transportbehållare av aluminium.

Hur den används

Vid nödsituation tas tuben ur hållaren och placeras i eller på endera sidan av dörröppningen för att stänga ute – eller hålla inne – vätskeflödet. Dörrspärren finns i olika längder för bästa anpassning. Anslutningar och reglage finns även i rostfritt stål. Det är även möjligt att täta flera dörrar samtidigt med en längd av dubbeltubsbarriären. Dörrspärren är även idealisk som översvämningsskydd för att förhindra inträngning av vatten.

Mini-Sealer

Dubbelkammarspärren fungerar utmärkt som invallning av oönskade vätskeflöden. Den är ytterst lämplig vid fördämning av gator och uppfarter, eller för att avleda vatten/vätska från översvämningar och spill. Tuben sparar också eventuella kostnader för sanering av förorenade sandsäckar och jorddammar.
Dubbelkammartuben kan också nyttjas som utsläppsbehållare och tillfällig förvaring av giftiga vätskor. Tuben kan innehålla upp till 1250 liter vätska i sin fulla längd på 8 meter. Den är också mycket resistent mot kemikalier, vilket gör den användbar i en mängd olika miljöer och situationer.

Tekniska detaljer

Dubbelkammartuben för dörröppningar finns som komplett set:

Tuben är delad i två längsgående kammare, 40 och 20 cm i diameter. Tuben är tillverkad av 200 mikrometer tjock polyeten, vit med rött tryck, och finns i längder, från 2 till 30 meter. Ena sidan är förseglad platt, andra sidan har en Y-formad rörsektion för snabb fyllning av de 2 rören samtidigt, 1 aluminiumkoppling och 1 skjutreglage. Levereras i aluminiumbehållare, klar för omedelbar användning.