Förebygga, förbereda och skydda

Vi erbjuder snabbmonterade översvämningsskydd, vallar för släckvatten och effektiva system för kemikalie- och oljesanering, inklusive brandskydd.

Ledande leverantör

En av Nordens ledande leverantörer av effektiva miljöskyddsprodukter till företag, organisationer, myndigheter och privata villaägare​

Lång erfarenhet

Vi är grundat av ett kunnigt och engagerat team med lång erfarenhet av risk- och krishantering, och med ett stort intresse för miljö-och hållbarhetsfrågor.

Vårt uppdrag

Savecos främsta uppdrag är att genom sin verksamhet förebygga, förbereda och skydda och därmed säkerställa trygghet och hälsa för människor, miljö och egendom.

Våra produkter

Saveco är marknadsledande i Norden som leverantör av innovativa skydds- och räddningsprodukter för företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Vi erbjuder nya revolutionerande utrustningar för mobila översvämningsskydd, samt utrustning för olje- och kemikaliesanering och brandbekämpning.

Översvämningsskydd

Vi erbjuder moderna, internationellt beprövade skydd mot höga vattenflöden och vatteninträngning vid översvämningar.

Utsläpp och släckvattenhantering

Vi säljer invallningssystem för släckvatten och utsläpp, både på land och till sjöss, tillsammans med effektiva kemikalie- och oljeabsorbenter.

Om Saveco

Saveco AB är grundat av ett kunnigt och engagerat team med lång erfarenhet av risk- och krishantering, och med ett stort intresse för miljö-och hållbarhetsfrågor, hälsa och säkerhet.

+46 70 787 2303

Ring oss – vi svarar gärna på frågor.