Förebygga, förbereda och skydda

Vi erbjuder snabbmonterade översvämningsskydd, vallar för släckvatten och effektiva system för kemikalie- och oljesanering, inklusive brandskydd.

För privatkunder >

Mångdubblad släckförmåga

Vi säljer mobila släcksystem och nyutvecklade tillsatser som mångdubblar kyl- och släckförmågan för ett snabbt och säkert brandskydd – för räddningstjänst, professionellt och privat bruk.

Hydrex – tillsats som ger vattnet en gelékonsistens för effektivare brandsläckning.

Klistra fast vattnet på väggen!

HYDREX ger vattnet en geléliknande konsistens som gör att det stannar kvar längre på brinnande föremål och täcker dem istället för att rinna iväg. Den revolutionerande effekten HYDREX är konstaterad och godkänd i omfattande testserier av tyska labratoriet för luft- och rymdfärder. Högre kyleffekt och jämn förångning har konstaterats genom HYDREX omslutande effekt. Polymeren kapslar in vatten, binder det och därmed förhindras avrinning och/eller för tidig avdunstning. Effekten av den vattenmängd som tillförs mångdubblas.

Effektiviteten av HYDREX i brandförlopp syns tydligt i graferna ovanför. HYDREX ger en drastisk sänkning av brandhärdens kärntemperatur och därmed mindre vatten och kortare tid för släckning. Vattnets inkapslade egenskaper ger en barriär som hindrar återantändning och gör eventuellt bränsle svårantändligt. HYDREX bildar ett kylningstäcke mot strålningsvärme som underlättar närvaron för manskap. Eldens spridningsförmåga till angränsande föremål stoppas effektivt genom användning av HYDREX.


Hydrexeffekten

Vid brandsläckning försvinner 95% av vattnet efter att ha sköljt över lågorna och brandhärden. Detta vatten ger ingen särskild kylningseffekt, utan orsakar istället omfattande vattenskador som är ett stort eftersläckningsproblem. HYDREX binder vattnet och håller kvar det om brandhärden. Med HYDREX blandat i vattnet, blir effekten nästan den omvända, dvs 95% av den utnyttjade vattenmängden stannar omkring brandhärden och ger en kylande effekt. Ett annat sätt att förklara skillnaden är att 200 liter vatten med HYDREX har samma effekt som 1200 liter vatten utan HYDREX.

Det innebär för det praktiska arbetet:

  • Möjligheten att använda mindre och mer flexibla brandbilar.
  • En snabbare, mer fokuserad släckning av branden med mindre personalstyrka.
  • Tidsbesparing.
  • Vattenbesparing.
  • Minskning av vattenskador.

    hydrex.containers


Skydd för människa, miljö och material.

En snabb, fokuserad och effektiv åtgärd med de rätta produkterna kan förhindra katastrofala händelser, eller åtminstone minimera skador. HYDREX är en genial produkt för att förhindra att en flamma inte blir en liten brand, och att en liten brand inte utvecklas till en stor katastrof. Med sina överlägsna skyddande inkapslingsegenskaper är HYDREX utmärkt för att skydda föremål i anslutning till en brand. Användandet minskar behovet av mängden vatten och den stora personalstyrka som vanligtvis krävs vid släckningsarbete.


HYDREX – det effektivaste skyddet för människa, material och miljö i en brandsituation.

HYDREX kan användas vid alla bränder i fasta material. Det kan användas vid bränder i öppna ytor, i skogen, och i byggnader, oavsett syfte eller storlek. HYDREX kan utan svårighet utnyttjas i alla typer av brandbilar, brandfartyg och släckningshelikoptrar. Det är också möjligt att använda HYDREX via sprinklersystem.
Blandningsförhållandet HYDREX är ca 0,5 l för 25 liter vatten.


Deponering

HYDREX kan slängas tillsammans med det brända materialet.
UV-strålning (sol) bryter ned produkten i vatten och CO2, inom mycket kort tid, ca 7 dagar.