Förebygga, förbereda och skydda

Vi erbjuder snabbmonterade översvämningsskydd, vallar för släckvatten och effektiva system för kemikalie- och oljesanering, inklusive brandskydd.

För privatkunder >

Internationellt prisade översvämningsskydd

Vi erbjuder moderna, internationellt beprövade skydd mot höga vattenflöden och vatteninträngning vid översvämningar.

FLOODGATE

Floodgate är en väl beprövat i översämningssammanhang på olika platser i Europa. Konstruktionen är lika genial som enkel.
FLOODGATE består av en 25 mm tjock stålram som expanderar teleskopiskt, både horisontellt och vertikalt. Det gör att den snabbt och med absolut tätning går att passa in i de flesta dörrkarmar, oavsett storlek eller profil. Stålramen är omsluten av en 7 mm tjock neoprenklädnad. När ramen expanderas till rätt bredd och därmed fäster i dörröppningen, bildar den en vattensäker tätning.

Tack vare sin unika design kräver Floodgate inte några permanenta fästen vid dörröppningen. Det gör den särskilt bra för att skydda officella byggnader och byggnadsminnen, men också som ett snabbt tillfälligt skydd. Det tar cirka 2 minuter att installera Floodgate och den kan installeras även under pågående vatteninträngning, vilket innebär att liten eller ingen förvarning krävs.

Andra fördelar är:

  • Inga fästen, ramar eller andra bestående förändringar krävs i fastigheten.
  • Inga dyra installationskostnader eller tidskrävande förundersökningar på plats krävs.
  • Lätt att använda, förvara och underhålla. Återanvändningsbar!
  • Skyddar bättre än 50 sandsäckar.
  • Fungerar även i smala dörröppningar eftersom Floddgate endast är 25 mm tjock.
  • I de flesta fall kan dörrar skyddade med Floodgate fortfarande hållas öppnas för passage.
  • Ackrediterade av brittiska BSI Kitemark som översvämningsskydd för byggnadsöppningar.

Är ett bra skydd att ha till hands även i privata bostäder där återkommande översvämningsrisk finns. Jämfört med sandsäckar är FLOODGATE i alla bemärkelser lätt att hantera och förvara.

Floodgate finns också för extra breda dörrar

Floodgate är konstruerat så att det även kan klara breda portar, exempelvis garagenedfarter.
För ett sådant skydd kopplas flera Floodgategrindar samman mellan specialutformade stolpar. Stolparna gör att den breda barriären står stabilt mot vattentrycket och håller det extra långa dörrskyddet på plats för ett tätt och säkert vattenhinder.

Floodgarage

Den breda dörrbarriären med stolpar monteras snabbt och enkelt, och kan självklart också demonteras för obehindrat tillträde när inte översvämningsrisk föreligger. 

Floodstolpe
Systemet består av blå, pulverlackerade stolpar i stålplåt, och grå rostfria jordankare som håller stolparna på plats. Mellan stolparna monteras själva Floodgate-grindarna.

Den breda dörrbarriären med stolpar monteras snabbt och enkelt, och kan självklart också demonteras för obehindrat tillträde när inte översvämningsrisk föreligger.
Inga fasta monteringar eller extra verktyg krävs.

Den pulverlackerade stolpen har en skåra i vilken Floodgate-grinden skjuts in. Konstruktionen är enkel och stabil och bildar en bred, tät barriär.

Hela vattenbarriären kan plockas ner och senare återanvändas. Floodgate tar liten plats, även när den förvaras och inte används!