Förebygga, förbereda och skydda

Vi erbjuder snabbmonterade översvämningsskydd, vallar för släckvatten och effektiva system för kemikalie- och oljesanering, inklusive brandskydd.

För privatkunder >

Bästa bekämpning av oljeutsläpp

Vi säljer invallningssystem för släckvatten och utsläpp, både på land och till sjöss, tillsammans med effektiva kemikalie- och oljeabsorbenter.

Kemikalie/ oljesanering

Vi har spärrar mot
släckvatten och
oljeutsläpp, samt
effektiva absorbenter
– dagens modernaste
räddningsutrustningar.

Läs mer

Översvämnings- skydd

Vi erbjuder effektiva
mobila vallar och
skydd mot vatten-
inträngning vid
över-
svämning.

Läs mer

Släcksystem

Vi säljer lättskötta släcksystem
som mångdubblar
släckförmågan –
för räddningstjänst
och privat bruk.

Läs mer

Aktuella nyheter


Skydda din egendom mot översvämning!
Tubvallen – ett beprövat och effektivt skydd.

Läs mer

Saveco är marknadsledande i Norden som leverantör av innovativa skydds- och räddningsprodukter för företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner.
Vi erbjuder nya revolutionerande utrustningar för mobila översvämningsskydd, samt utrustning  för olje- och kemikaliesanering och brandbekämpning.